Home Media Wie zijn wij G-Karate Agenda Trainingen Nieuws Contact Documenten Video Organogram sponsors

Gebruiksvoorwaarden               Privacy beleid


Organogram G-karate vzw


VZW structuur

Deelnemende leden

Algemene Vergadering

Raad van BestuurTraining-structuur

Hoofdtrainer

Hulptrainers

         Aspirant trainers

Begeleiders van de voorziening of BUSO school

Buddy’s

Deelnemers


Organisatie - structuur

Deelnemende leden – Ouders – Geïnteresseerden

Activiteitvergadering

taakverdeling


Sensei Eric Bortels
Oprichter en voorzitter van G-karate Vlaanderen

Oprichter en voorzitter van  IKF – I-karate GLOBAL

Technisch directeur en oprichter van JKS BENELUX

Oprichter en Sensei van Gonosen karate academy


Dokter Ilse Rayen

Secretaris G-karate Vlaanderen

Kinderarts ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen


Peter Quanten  

Penningmeester  G-karate Vlaanderen

Bestuurslid IKF – I-karate GLOBAL

Penningmeester JKS Benelux

Bestuurslid Gonosen karate academy


Jurgen Evens

Bestuurslid G-Karate Vlaanderen


Organisatie structuur

Het verband met het IKF I-karate GLOBAL vzw  is: Bortels Eric , technisch directeur

Het IKF (I-karate Global) is een federatie veel landen wereldwijd. Deze landen

zijn overeengekomen om dezelfde normen te hanteren voor het aanleren van karate voor

mensen met een beperking. Bortels Eric is de oprichter van deze federatie alsook van de

G-karate vzw.