G-KARATE VLAANDEREN

I-KARATE GLOBAL BELGIUM


©2021 G-Karate Vlaanderen - Gebruiksvoorwaarden

We streven ernaar om dit systeem te perfectioneren zodat iedereen kan meedoen en dit unieke systeem over de hele wereld introduceren en onderwijzen. Deze mensen worden in ons bestuur aangewezen vanwege hun toewijding om ons systeem zonder enige uitzondering aan alle mensen met een beperking in het land aan te leren. We hopen dat we deze opdracht in de toekomst kunnen uitbreiden.G-Karate Vlaanderen is een federatie van clubs en individuen over heel Vlaanderen, die afgesproken hebben dezelfde normen te volgen voor het onderrichten van geïntegreerde karate. De oprichter van deze federatie is Eric Bortels.
G-karate Vlaanderen raad van bestuur

Organogram G-karate vzw


VZW structuur

Deelnemende leden

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur


Training-structuur

Hoofdtrainer

Hulptrainers

Aspirant trainers

Begeleiders van de voorziening of BUSO school

Buddy’s

Deelnemers


Organisatie - structuur

Deelnemende leden – Ouders – Geïnteresseerden

Activiteitvergadering


taakverdeling

Sensei Eric Bortels

Oprichter en voorzitter van G-karate Vlaanderen

Oprichter en voorzitter van  IKF – I-karate GLOBAL

Technisch directeur en oprichter van JKS BENELUX

Oprichter en Sensei van Gonosen karate academy

Oprichter en technisch directeur ICP-Move VZW


Dokter Ilse Rayen

Secretaris G-karate Vlaanderen

Kinderarts ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen


Peter Quanten  

Penningmeester  G-karate Vlaanderen

Bestuurslid IKF – I-karate GLOBAL

Secretaris JKS Benelux

Voorzitter Gonosen Karate Academie


Diana Borger

Administratief medewerkster G-Karate Vlaanderen

Administratief medewerkster IKF Global

Administratief medewerkster Gonosen Karate Academie

Administratief medewerkster JKS benelux


Organisatie structuur

Het verband met het IKF I-karate GLOBAL vzw  is: Bortels Eric , technisch directeur

Het IKF (I-karate Global) is een federatie veel landen wereldwijd. Deze landen

zijn overeengekomen om dezelfde normen te hanteren voor het aanleren van karate voor

mensen met een beperking. Bortels Eric is de oprichter van deze federatie alsook van de

G-karate vzw.Dokter Ilse Rayen


Dokter Ilse Rayen

Secretaris G-karate Vlaanderen

Kinderarts, Maastricht Mutsaert

Ontwikkelingsstoornissen en

gedragsproblemen


Diana Borger

Administratief medewerkster

G-Karate Vlaanderen

Inclusive Karate Global

Gonosen Karate Academie

JKS BeneluxDiana Borger


Peter Quanten


Peter Quanten

Penningmeester G-karate Vlaanderen

Secretaris JKS Benelux

Voorzitter Gonosen Karate Academie

Bestuurslid IKF - GLOBALEric Bortels  6de dan Shotokan

Oprichter & Voorzitter G-Karate Vlaanderen

Oprichter & Voorzitter IKF Global

Oprichter & Voorzitter ICP-move

Sensei Gonosen Karate Academie.

Technisch directeur JKS Benelux.

Eric Bortels