G-KARATE VLAANDEREN

I-KARATE GLOBAL BELGIUM


©2021 G-Karate Vlaanderen - Gebruiksvoorwaarden

Biografie Eric Bortels


Op 15 jarige leeftijd, in 1981, zette Sensei Eric Bortels de stap naar karate. In de club van Sensei Dirk Heene en Sensei Dimitra Limneos kwam hij snel tot de conclusie dat dit hetgeen was waarnaar hij op zoek was. Zijn enthousiasme was bijzonder groot voor de lessen en trainingen van Sensei Dirk Heene die een hele weg had afgelegd in het aanbrengen van karate d.m.v. een evolutionaire methodiek.

*In 1996 koppelde hij zich los van deze club om verdere groeimogelijkheden te exploreren in een eigen club in Zonhoven, verder bouwend op de kennis, vaardigheden en filosofie van Sensei Dirk Heene. Dit liep in eerste instantie niet van een leien dakje. Zijn doel was een karate academie uit de grond stampen dat ruimere inzichten verschaft en verder gaat dan enkel het aanbieden van lessen in karate. Na vallen en opstaan vormt zich uiteindelijk een groep die deze visie deelt en waar Sensei Eric mee kon samenwerken om de doelstellingen na te streven. Dit is uiteraard een vervolmakingproces dat steeds verdere in evolutie is.


*Op inhoudelijk vlak volgde Sensei Dirk Heene de richting van Sensei Kase. Hier kon ook Sensei Eric zich volledig in terug vinden. Sensei Kase was een man die het karate op een ander, hoger niveau bracht en durfde praten over omgaan en aantrekken van energie. Iets wat 20 jaar geleden, maar ook vandaag nog op vele plaatsen in de karatewereld niet over wordt gepraat, alsof dit altijd een taboe was geweest. En in feite lag dit element ook bij Bodhidharma aan de basis wanneer hij omstreeks 500 na Chr. vanuit India de krijgskunsten naar monniken in China bracht. Het maakte essentieel deel uit van één van de wegen om je weg te verruimen naar spiritueel inzicht. De meeste hedendaagse trainers zijn dit ondertussen vergeten. Sensei Eric heeft de weg van Sensei Kase gevolgd tot aan zijn dood in 2004. Zijn zwarte gordel 1ste dan behaalde hij bij Sensei Miyazaki. Zijn vierde dan behaalde hij in 1999 nog onder het waakzaam oog van Sensei Kase.


*Sinds september 2011 heeft de vzw GO NO SEN zich aangesloten bij de Federatie JKS (Japanse karate Shoto Federatie). Sensei Eric kan zich goed vinden in deze strekking, daar zij ook met mensen met een beperking werken. Hiervoor had Sensei Asai zelf al een aangepast programma opgesteld. Mede dankzij Mercedes Gaton uit Spanje, Doi Sensei uit Japan en Paul Giannandrea (JKS Schotland) is Eric hiermede in aanraking gekomen. Hij werd aangesteld als technisch directeur voor JKS België. In 2014 werd hij technisch directeur voor JKS Benelux. Eric Bortels behaalde zijn 5de en 6de dan in Tokyo(Japan) onder Kagawa shihan 9de dan. In 2013 wordt Eric in Italië Europees kampioen kumite. Op het WK in Tokio probeert hij deze stunt te herhalen om wereldkampioen te worden bij de masters maar mislukt helaas. In september 2015 wordt Eric in Denemarken vice-Europees kampioen bij de masters. In september 2016 lukt het toch en wordt Eric wereldkampioen KUMITE bij de masters op het WK in Schotland, en werd vice-wereldkampioen in het onderdeel KATA.


*De visie, ervaringen en vaardigheden werpen hun vruchten af zodat momenteel de "karate academie GO NO SEN" actief is op drie locaties in Zonhoven, Houthalen en Kuringen. GONOSEN is een club die staat voor inclusie d.w.z. het koppelt karate aan het G-karate. Kinderen en volwassenen van de club Gonosen krijgen de kans om de G-karate lessen mee te ondersteunen als begeleider en of als buddy. Niet in het minste voor de kinderen en de volwassenen van de club geeft deze aanpak een extra pedagogische en leerrijke troef.


*G-KARATE : Sinds 2007 geeft Eric de karatetrainingen  in "Het Kids" te Hasselt.Door inzet en volharding wordt de groep G-karateka's steeds groter, vele landen tonen interesse. Hiermee draagt ook G-karate bij tot de verdere evolutie van het karate als een inspirerend en sterk pedagogisch instrument. Karate (sport) voor iedereen met eender welke beperking moet ook in de praktijk kunnen omgezet worden vindt Eric!