G-KARATE VLAANDEREN

I-KARATE GLOBAL BELGIUM


©2021 G-Karate Vlaanderen - Gebruiksvoorwaarden

EUsportlink

6de dan Shotokan karate, Belgisch-, Europees- en wereldkampioen karate

Oprichter en hoofdtrainer Gonosen Karate Academie

Oprichter en voorzitter G-Karate Vlaanderen

Oprichter en voorzitter I-karate Global

Oprichter en voorzitter ICP-Move VZW

Oprichter, voorzitter en technisch verantwoordelijke JKS Benelux


Biografie Eric Bortels


*Op 15 jarige leeftijd, in 1981, zette Sensei Eric Bortels de stap naar karate. In de club van Sensei Dirk Heene en Sensei Dimitra Limneos kwam hij snel tot de conclusie dat dit hetgeen was waarnaar hij op zoek was. Zijn enthousiasme was bijzonder groot voor de lessen en trainingen van Sensei Dirk Heene die een hele weg had afgelegd in het aanbrengen van karate op een evolutionaire methode.


 *In 1996 koppelde hij zich los van deze club om verdere groeimogelijkheden te exploreren in een eigen club in Zonhoven, verder bouwend op de kennis, vaardigheden en filosofie van Sensei Dirk Heene. Dit liep in eerste instantie niet van een leien dakje. Zijn doel was een karate academie uit de grond stampen dat ruimere inzichten verschaft en verder gaat dan enkel het aanbieden van lessen in karate. Na vallen en opstaan vormt zich uiteindelijk een groep die deze visie deelt en waar Sensei Eric mee kon samenwerken om de doelstellingen na te streven. Dit is uiteraard een vervolmakingproces dat steeds verdere in evolutie is.


 *Op inhoudelijk vlak volgde Sensei Dirk Heene de richting van Sensei Kase. Hier kon ook Sensei Eric zich volledig in terug vinden. Sensei Kase was een man die het karate op een ander, hoger niveau bracht en durfde praten over omgaan en aantrekken van energie. Iets wat 20 jaar geleden, maar ook vandaag nog op vele plaatsen in de karatewereld niet over wordt gepraat, alsof dit altijd een taboe was geweest. En in feite lag dit element ook bij Bodhidharma aan de basis wanneer hij omstreeks 500 n.Chr. vanuit India de krijgskunsten naar monniken in China bracht. Het maakte essentieel deel uit van één van de wegen om je weg te verruimen naar spiritueel inzicht. De meeste hedendaagse trainers zijn dit ondertussen vergeten. Sensei Eric heeft de weg van Sensei Kase gevolgd tot aan zijn dood in 2004. Zijn zwarte gordel 1ste dan behaalde hij bij Sensei Miyazaki. Zijn vierde dan behaalde hij in 1999 nog onder het waakzaam oog van Sensei Kase.


*Sinds september 2011 heeft de vzw GO NO SEN zich aangesloten bij de Federatie JKS (Japanse karate Shoto Renmei). Sensei Eric kan zich goed vinden in deze strekking, daar zij ook met mensen met een beperking werken. Hiervoor had Sensei Asai zelf al een aangepast programma opgesteld. Mede dankzij Mercedes Gaton uit Spanje, Doi Sensei uit Japan en Paul Giannandrea (JKS Schotland) is Eric hiermede  in aanraking gekomen. Hij werd aangesteld als technisch directeur voor JKS België. Eric Bortels behaalde in december 2011 zijn 5de dan in Tokyo (Japan) voor een jury van 4, 8ste dan’s waaronder Kagawa Shihan. In 2013 wordt Eric in Italië Europees kampioen kumite. Op het WK in Tokio probeert hij deze stunt te herhalen maar mislukt helaas. In augustus 2014 werd Sensei Eric door Japan aangesteld als technisch directeur voor Benelux. In september 2014 wordt Eric in Denemarken vice-Europees kampioen bij de masters en in 2016 behaalde hij in Schotland de Wereldtitel.


*De visie, ervaringen en vaardigheden werpen hun vruchten af zodat momenteel de “karate academie GO NO SEN” actief is op vier locaties in Zonhoven, Houthalen en Kuringen.


*Daarnaast is deze groep ook actief in jaarlijkse uitwisselingen met het buitenland: Engeland, Schotland, Hongarije en natuurlijk ook Japan. GONOSEN koppelt het karate aan uitwisseling van vriendschap, natuur en cultuur. Niet in het minste voor de kinderen van de club vormt deze methodiek een pedagogische en leerrijke troef.


*G-KARATE:

Sinds 2007 geeft Eric de karatetrainingen  in “Het Kids “ te Hasselt. In 2009 startte Eric ook een hechte samenwerking op met Bethanië Hasselt. Dankzij de steun van de provincie in 2011 verzorgd Eric alle G-sportdagen. (Karate) Op regelmatige tijdstippen wordt Eric gevraagd om sessies te geven in instellingen, dagopvang, BUSO scholen…Dit gaat van mensen met: het “down” syndroom, mentale-fysische beperking, rolstoelgebruikers, blinden,  tot mensen met ASS.

In 2012 begint Eric een samenwerking op met Ilse Rayen, kinderarts ontwikkelingsstoornissen enautisme. Hieruit is G-karate Limburg gegroeid. In 2013 groeit G-karate-Limburg uit tot G-karate Vlaanderen. Na het organiseren van een 4 tal G wedstrijden blijkt er vanaf mei 2014 meer interesse te komen vanuit het buitenland. In  mei 2014 schreven er 80 G karateka’s in voor  het BK te Houthalen. Studenten van de Hoge school te Gent leverden  in 2014 na 1 jaar onderzoek voor  G-karate een bewijs dat G karate duidelijk het fysieke en mentale aspect in de G-sporter bevorderd. G karate Limburg wordt in maart uitgeroepen tot G-sport revelatie van het jaar. Stijn Coninx brengt een bezoek aan de G-training te Kuringen en heeft een lang gesprek bij Eric thuis. Gesprekken met Minister Muyters en Minister Vandeurzen volgden  maar een  reactie bleef  uit. In augustus 2014 geeft JKS in Japan zijn volle steun en medewerking aan Eric Bortels en aan zijn federatie IKF. In 2015 start Eric Bortels een samenwerking met Franck Duboisse en Koen Spitaels. IKF IKANDO veranderd in I-karate GLOBAL. Samen  proberen zij nu zoveel mogelijk mensen te  inspireren met hun gedachtengoed karate voor iedereen en voor iedere stijl en federatie. Nog in 2015 gaan RECREAS, VFG en de Vlaamse Karate Associatie een samenwerking aan met G-karate vzw en I-karate GLOBAL. In september 2015 wordt eric verantwoordelijk voor de G-commissie binnen de Vlaamse Karate Associatie IKF richt zijn eerste Europees kampioenschap in te België in mei 2015, 105 G-karateka’s schreven in. I-karate Global richt zijn eerste Wereld Cup in te België in mei 2016, 150 G-karateka’s schreven in. Eric geeft nu lezingen en workshops aan docenten, trainers… die deze methodiek universeel willen maken. Er wordt een G-karate module voorzien binnen de Vlaamse trainersschool. Workshops in het buitenland: Hongarije, Filippijnen, Ierland, Zweden, Engeland, Schotland en Canada. JKS Benelux organiseert in september 2017 het Europees kampioenschap Shotokan in Hasselt dit in combinatie met het Para-karate van I-karate Global. In 2018 wordt Eric voorzitter voor het para-karate bij de Belgische karate federatie. In 2018 schrijft Eric het eerste praktische handboek om iedereen met een beperking te integreren in het G-karate. In mei 2018 wordt Eric uitgenodigd voor een gesprek over para-karate met de Wereld Karate Federatie, dit zet zich in juli voort in Japan met de Secretaris-Generaal van de Wereld Karate Federatie. Het volgend gesprek volgt op het wereldkampioenschap te Madrid in november 2018. In september 2018 wordt het Erasmus+project toegezegd, gelanceerd door de universiteit van Rome dit betreffende de methodiek van Eric met personen met het“Down Syndroom”. Dit project loopt over 3 jaar. In januari 2019 start Eric een piloot project van 2 jaar in 5 Limburgse BUSO scholen via “Een Hart Voor Limburg.” De methodiek van Eric wordt over andere sporten toegepast. Vele G-wedstrijden volgens de methodiek van Eric worden nu gerealiseerd.


Door inzet en volharding wordt de groep G-karate steeds groter, vele landen tonen interesse. Hiermee draagt ook G karate bij tot de verdere evolutie van het karate als een inspirerend en sterk pedagogisch instrument. Om dit alles te blijven waarmaken blijft Eric steeds hopen op sponsors die in zijn ideologie geloven. Het blijft nog steeds een ongelijke strijd. Donaties kunnen altijd gebeuren op beide rekeningnummers.


Vrijwilligers voor de G karate zijn ook altijd welkom, ook al beoefen  je geen karate.