Doelstellingen en visie van het G-karate


Wie zijn wij?


G-karate , IKF GLOBAL bestaat uit een enthousiast team van specialisten op hun gebied en biedt een totaalsport aan voor jeugdigen en volwassenen. Hierbij spelen de ontwikkeling van coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid een grote rol. Wij spelen in op de algemene gezondheidszorg, meer bepaald de fysieke gezondheid, alsook de verbetering van mentale en geestelijke gezondheid.


Wat is G-Karate?


De G staat voor geïntegreerd karate. De bedoeling is mensen in de mate van het mogelijke te betrekken bij de reguliere trainingen, activiteiten, stages en uitwisseling.

Het woord karate is een term uit het Japans en betekent letterlijk lege hand, het is een zelfverdedigingsmethode zonder wapens.

"Het uiteindelijke doel van karate is geen nederlaag of overwinning, maar de verbetering van het karakter van de beoefenaar!” Gichin Funakoshi, grootmeester 9de dan (1868-1957) die karate in de scholen introduceerde in Japan.


De missie van G-karate vzw


De missie van G-karate vzw is het stimuleren van personen met een fysieke of mentale beperking aan sport te laten doen. Wij zien dit als een onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de persoon met een beperking en dit door het verhogen van hun zelfbewustzijn, fysieke krachten en sociale contacten. Dit is in 2014 bewezen door studenten van de hoge school in Gent. Deze studenten hebben Eric Bortels het ganse jaar gevolgd tijdens de trainingen en hebben via een vragenlijst voor het welbehagen en fysieke proeven kunnen aantonen dat G karate een verbetering teweeg brengt zowel op fysisch als op psychisch vlak.

De doelstellingen van G-karate vzw


Onze doelstellingen zijn:

- Om karate aan te bevelen aan alle personen met een beperking.

- Het uitbreiden en ontwikkelen van de principes van G-karate, zoals geïntegreerde karate in Europa en wereldwijd.

- Het organiseren van trainingen, competities, sportdagen, vakantiekampen, examens, opleiding en vorming G-trainers.

- Om karateclubs te verenigen met behoud van hun eigenheid, maar met de bereidheid om G-karate te integreren.

- Om volgende activiteiten te organiseren: evenementen, excursies, uitwisseling van sportieve, culturele en sociale activiteiten en om zo onze G-karatekas verder te integreren in de samenleving.

- Het promoten van wederzijdse respect en integratie door een verbeterde principe van buddy’s. Zoals jongeren zonder beperking assisteren bij de training en wedstrijden van de G-karatekas met als opzet vriendschap tussen de beide groepen te stimuleren tijdens de karate-sessies maar ook daarbuiten.


Werkwijze van G-karate vzw


Het competitie-systeem is uniek in de wereld van de mindervalide sport. Omdat het toegankelijk is voor alle personen met een beperking: zowel fysiek, mentaal, visueel, ASS. Alle sporters met een beperking zij welkom. Elke beperking heeft zijn eigen mogelijkheden, elke persoon met een beperking heeft zijn eigen sterktes. Hiervoor is een specifieke benadering nodig, dat rekening houdt met de sterktes en de beperkingen van de G-karateka. Dit weerspiegelt de schoonheid van geïntegreerde karate; de flexibiliteit om een sport aan te bieden dat geschikt is voor alle personen.

  Home Media Wie zijn wij G-Karate Agenda Trainingen Nieuws Contact Documenten Video Organogram sponsors

Gebruiksvoorwaarden               Privacy beleid