GebruiksvoorwaardenDit is de officiële website van G-Karate Vlaanderen. Het copyright van alle inhoud op deze website zijn eigendom van G-Karate Vlaanderen. Voorwaarden voor het gebruik hebben alleen betrekking op de deze website. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden voor het gebruik van de website en de data van G-Karate Vlaanderen, wordt u verzocht geen gebruik van deze website te maken. De inhoud van deze website mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd, overgedragen, herdrukt, gekopieerd of worden doorgegeven in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot elektronische vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van G-Karate Vlaanderen. Materialen en de gepubliceerde inhoud van G-Karate Vlaanderen kunnen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden. Het is verboden deze te verhandelen.

G-Karate Vlaanderen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik ongeoorloofde informatie deze website.

G-Karate Vlaanderen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het materiaal en de inhoud van deze website als gevolg van de veranderingen die plaatsvinden in de producten en diensten.

G-Karate Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de kosten en / of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie uit deze website.

G-Karate Vlaanderen behoudt zich het recht voor om een deel van de beschikbare